Om Odense Dramaskole

Scene: børn står på række med hinanden i hånden, løftede arme og tager imod applaus.

Vi er Odenses ældste Dramaskole – et kreativt idéskabende rum for børn, unge og voksne. Det betyder, at vi arbejder for at lade eleverne fortælle og udtrykke deres tanker, idéer og inspirationer, og i fællesskab arbejde videre med disse i det dramapædagogiske rum. Vi vægter højt, at eleverne sætter deres kreativitet og virkelyst i spil, i trygge, ikke-præstationsfokuserede rammer.

Odense Dramaskoles værdier er livsglæde, lærdom, disciplin og samarbejde.

Dannelsespolitik og mål

Vi arbejder for at eleverne skal have positive og udviklende oplevelser og erfaringer med dramaarbejdet. Det betyder, at vi møder eleverne, der hvor de er, og lader dem udvikle sig som skuespillere i det dramatiske rum, frie af forventninger om, at alt skal kunne vejes, måles og sættes på formel for at blive anerkendt.

Vi tilstræber, at eleverne på holdene oplever hinanden som ligeværdige samarbejdspartnere som alle tør dele og udvikle deres kreativitet. Med dette arbejde søger Odense Dramaskole at skabe rundede elever som hviler i sig selv.

Dramateoretisk udgangspunkt og metode

Vi har en procesorienteret tilgang i undervisningen, med dramateoretisk udgangspunkt i Stanislavskijs og den svenske dramapædagog Elsa Olenius’ metoder og teorier.

Med mere end 50 år med undervisnings af børn og unge drama og teater ved vi at undervisningen har positiv effekt på elevernes personlige udvikling. Den øger elevernes generelle selvtillid – og giver dem visdom og værktøjer, som de kan bruge senere i livet, uanset hvilken vej de vælger.

Sprogforståelsen og udtalen udvikles, ligesom interessen og forståelsen for historiske perioder, via praktisk arbejde med manuskripter. Samarbejdsevnen og selvværdet styrkes – uden det store konkurrenceelement – og så er det sjovt og fysisk udfordrende. Drama er træning i at være menneske med mulighed for at udvikle sig ud fra, hvad man hver især kan.

Dramaskolens forestillinger og scenespil

Når eleverne går på scenen foran publikum til jul og under teaterkavalkaden i foråret, har de stort ejerskab til det som vises. I undervisningen har eleverne tilegnet sig redskaber til at være aktiv deltager og skaber i eget liv. I samarbejde på holdet er eleverne med til at idéudvikle, finde på og skabe det de ønsker at gå på scenen med.

Historien

Grethe Kyed Kristiansen (1921-2006), Odense Dramaskoles (tidligere Odense Børne- og Ungdomsteater) grundlægger voksede op med parolen “Børn skal ses, men ikke høres”. Dette stred imidlertid mod hendes egen stædige og viljestærke natur. Hun vidste, at hvis børn blev opdraget på dette grundlag, ville de risikere at blive hæmmet i udviklingen til et selvstændigt og selvtillidsfuldt individ. Så Grethe Kristiansen drømmer tidligt om at skabe et sted for børn og unge, hvor der er fokus på dem og deres tanker, behov og personligheder. I forvejen har teater fyldt meget i Grethes liv – hun har bl.a. danset ballet i hele sit unge liv og hun har været i lære som dramapædagog hos den svenske dramapædagog Elsa Olenius – så det er kun helt naturligt at teatret bliver rammen om dette fokus på børnene.

I 1966 realiserer Grethe Kristiansen således sin drøm. I sin tid hos Elsa Olenius bliver hun bekræftet i, at den rette indgangsvinkel må være at lade børnene selv have indflydelse på undervisningen for på den måde at give dem selvværd og gøre dem til selvstændige individer. Derfor kommer Odense Dramaskole til at karakteriseres under sloganet “teater på børns og unges præmisser”. Først i lokalerne på Nedergadeteatret (dengang i Nedergade), dernæst i Grethes eget hjem på Clausens Allé, Dalum og i dag i Ørstedsgade.