Ambassadører

Kunne du tænke dig at blive ambassadør for Odense Dramaskole og være med til at sprede budskabet om vores fantastiske dramatilbud til børn, unge og voksne?

Skriv en mail til Inge-Lise.

Vores ambassadører:

Jens Galschiøt

Da jeg blev spurgt ,om jeg ville være ambassadør for Odense Dramaskole, var mit svar ja. Dette tilkendegav jeg ved mit første møde med dramaskolen, hvor jeg også med iver og begejstring fik en grundig introduktion til dramaskolens virke.

Jeg blev hurtigt klar over, at det er ildsjælene på dramaskolen som er drivkraften. Og at de arbejder for, at børn og unge i alderen fra 4-20 år gennem processer med drama og teater, udvikler deres kompetencer, disciplin, selvstændighed, sanser og samarbejdsevner med det mål, at blive selvstændige personer, som får en ekstra ballast til at møde den voksne verden.

Eleverne mødes på tværs af kulturelle og sociale skel i processer med samme målsætning, nemlig at udvikle en forestilling i kreative samarbejdsprocesser.

Som kunstner arbejder jeg selv med kreative processer, og kender betydningen heraf, ligesom den frivillige indsats og ildsjælene er med til at skabe gode værdier i vores samfund.

Derfor giver jeg min støtte til Odense Dramaskole