Generalforsamling 10/9 kl. 19.30

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag 10. september 2020 kl. 19.30 hos Odense Dramaskole. NB. Ny adresse: Slotsgade 18, 1.sal, 5000 Odense C.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Fastsættelse af kontigent.
 6. Valg til bestyrelse, samt suppleanter. Der skal vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
  På valg er: Anne-Gerd Bonde (genopstiller for 1 år)
  Inge-Lise Neerholt, Dorethe Rosener Jensen og Tina Storm Thomsen genopstiller ikke.
  Suppleanter: Vivian Ibsen genopstiller.
 7.  Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Indkomne forslag.
 9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Sæson 20/21

Så er det nu! Så er det nu! Så er det nu! Så er det nu! Så er det nu! Så er det nu!

🙌🎭☀🙌🎭☀🙌🎭☀🙌🎭☀🙌🎭☀

Skal du være med til en helt fantastisk drama- og teater sæson på Odense Dramaskole? Så meld dig til her; sofie@odense-dramaskole.dk (og vi sender et “betalingslink” senere).

Husk at skrive, hvilket hold du tilmelder dig.

Du må meget gerne tage din far eller ven eller klassekammerat med også.

I sæson 20/21 vil der blandt være hold indenfor:

 • Drama
 • Moderne Dans
 • Forestillinger og optrædende hold

Faktisk har vi undervisning helt ned til 2 års alderen og til over 25 år, så bare kom.

Uge 36 er der ÅBEN DRAMASKOLE, så der er man super velkommen til, gratis , at komme og se, hvad vi laver.

Vi glæder os helt vildt til at komme i gang!